Толық ҰБТ тапсыру
Қазақша
ҰБТ тапсыру

Қазақстан тарихы

I тарау. Алғашқы қауымдық адамдар өмірі II тарау. Қола дәуіріндегі Қазақстан III тарау. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба деректерде V тарау. VI˗XIII ғасырларда құрылған мемлекеттер: этникалық және саяси тарихы мен мәдениеті VIII тарау. Қазақстан Ресей империясының құрамында. Отарлау және ұлт-азаттық күрес IX тарау. Қазақстанның XIX- XX ғасырдың басындағы мәдениеті X тарау. XX басындағы халықтық-демократиялық қозғалыс XI тарау. Кеңес билігінің орнауы.Кеңестік тоталитарлық жүйе жағдайындағы Қазақстан VII тарау. Қазақ халқының және қазақ мемлекеттігінің қалыптасу тарихы IV тарау. Қазақстан аумағындағы тайпалық одақтар мен мемлекеттер VI тарау. XIII-XV ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстанның саяси тарихы XX тарау. Қазақстан 1941–1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы кезінде XXI тарау. 1940 жылдардың екінші жартысынан 1960 жылдардың ортасына дейінгі Қазақстан XXII тарау. Тоқырау жылдарындағы Қазақстан XXIII тарау. Қазақстан түбегейлі бетбұрыс кезеңінде XXIV тарау. Тәуелсіз Қазақстандағы экономикалық және саяси үдерістер