Денелердің тепе-теңдігі

Физика

Тақырыптың тесті
Конспект

Денелердің тепе-теңдігі дегеніміз дененің таңдап алған санақ жүйесімен салыстырғандағы қозғалмайтын күйі.

Тепе-теңдіктің шарттары

І шарты: Денеге күш әсер етпеу керек

немесе олардың әсері теңгерілуі

керек

дене ілгермелі

қозғалмалы

ІІ шарты: Денеге әсер етуші күштердің

моменттерінің алгебралық қосындысы

0-ге тең болу керек

дене айналмалы

Конспект сұрақтар
  1. Жұмысшы иінтіректі пайдаланып, массасы 240 кг  плитаны көтереді. Егер иінтіректің қысқа иіні 0,6 м-ге  тең болса, жұмысшының 2,4 м-ге тең ұзын иінге түсіретін күші (g=10 Н/кг)
  2. Екі блок арқылы тасталған жіптің  ұштарына массалары бірдей m1= m2= m =5 кг екі жүк ілінеді. Тепе-теңдік жағдайда бұрыш α=1200 болу үшін  блоктардың арасына жіпке  ілінген жүктің массасы m3     (g=10 Н/кг)
  3. 72 км/сағ жылдамдықпен  келе жатқан автомобиль дөңес көпірдің жоғарғы нүктесіне горизонталь жолға қарағанда   2 есе  кем қысым түсіреді. Көпірдің қисықтық радиусы (g=10 Н/кг)
  4. Иінтірек ұштарына 40 Н  және  240 Н  күштер әсер етеді, тіреу нүктесінен кіші күштің түсу нүктесіне дейінгі арақашықтық 6 см. Егер иінтірек тепе-теңдікте тұрса, онда оның ұзындығы 
  5.   Иінтіректің  иіндері  l1=60 см, l2=240 см. Осы иінтіректің көмегімен массасы  m="240"  кг  тасты көтеру үшің үлкен иінге түсірілген күш  (g=10 Н/кг)
Тақырыптың тесті