Жұмыс. Энергия

Физика

Тақырыптың тесті
Конспект

Жұмыс - күш әсерінің кеңістіктік сипаты болып келетін скаляр физикалық шама.

Механикалық жұмыс тұрақты күш модулінің орын ауыстыру модуліне және олардың арасындағы бұрыштың косинусының көбейтіндісіне тең

мұндағы A- жұмыс, F-күш, S-орын ауыстыру

Дене 1 Н күш әсерінен 1 м-ге орын ауыстырғанда 1 Дж жұмыс атқарылады Механикалық жұмыс оң да, теріс те болуы мүмкін:

Бірлік уақыт ішінде атқарылатын жұмысты сипаттайтын скаляр физикалық шама (жұмыстың істелу жылдамдығы) қуат деп аталады

мұндағы N-қуат, A- жұмыс, t-оның орындалу уақыты.

Қуаттың бірлігі ватт: Ол XVIII ғасырдың соңында алғашқы бу машинасын ойлап тапқан ағылшын инженері - өнертапқыш Джеймс Уаттың құрметіне аталған. Тұрмыста қуаттың 1ат күші = 736 Вт өлшем бірлігі жиі қолданылады.

F күш тұрақты болған жағдайда қуат бірқалыпты қозғалған дененің жылдамдығына байланысты болады.

Механикада дененің механикалық күйін сипаттайтын шамалар дененің координаталары және жылдамдығы болады. Бұл шамалар үздіксіз өзгеріп отырады. Механикалық энергия дененің механикалық күйін сипаттайды. Дене жұмыс атқарғанда энергиясы өзгереді.

Энергия - дененің жұмыс істеу қабілетін сипаттайтын физикалық скаляр шама Е [Дж]

Конспект сұрақтар
  1. 8 м/с  бастапқы жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 2 кг денені тоқтату үшін орындалатын жұмыс
  2. Массасы 1000 т  жылдамдығы 108 км/ сағ пойызы тоқтату үшін үйкеліс күшінің атқаратын жұмысы
  3. Қуат тұрақты болған жағдайда, жылдамдық артса
  4. Қуаты 70 кВт,  двигателінің  тарту күші   7 кН    өрге көтеріліп бара жатқан автобустың жылдамдығы
  5. Су электростанциясындағы плотинаның биіктігі   12  м,  су  ағының  қуаты  3 МВт. Плотинадан  1 минутта  құлайтын су көлемі (ρсу=1000 кг/м3; g="10" м/с2)
  6. Ұшу жылдамдығы  720  км/сағ болғанда, ұшақтың тарту күші 220 кН-ға тең. Осындай ұшу  режиміне сәйкес ұшақ двигательдерінің қуаты
  7. Су станциясындағы генератордың орташа қуаты  2,5 МВт. Оның бір сағат ішіндегі атқарған жұмысы
  8. Тереңдігі 5 м  судағы  көлемі 0,6 м3 тасты бір қалыпты судың бетіне дейін көтергенде атқарылатын жұмыс (ρnfc=2500кг/м3 , ρcу=1000 кг/м3 , g="10" м/с2)
  9. ПӘК-і 60%   көлбеу жазықтықпен  300 Дж  пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде атқарылған толық жұмыс
  10. 5 кДж толық жұмыс жасаған ПӘК-і  75% қондырғының  пайдалы жұмысы
Тақырыптың тесті