7-нұсқа

Неміс тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Қажетті нұсқасын табыңыз: Er _________ keine Zeit. Er hat viele Aufgaben.
 2. Бұйрық райды дұрыс құрыңыз: Mach… sofort das Fenster zu!
 3. Қажеттi сөздi қойыңыз: Ich ... keinen Kaffee trinken, der Arzt hat es mir verboten.
 4. Артикльдi қойыңыз: Das ist Auto . . . berühmten Sportlers.
 5. Сан есімді қойыңыз: Wir haben heute den 7. Juli.
 6. Етістіктің дұрыс вариантын таңдаңыз: Dr. Müller fragt: „Was ... Ihnen?“  
 7. Баяндауышты толықтырыңыз: Katharine legte alle Schulsachen in die Schultasche und ... schnell in die Schule.
 8. Сөйлемді толықтырыңыз: Das Rezept wurde … geschrieben.
 9. Керекті предлогты қойыңыз: Der Kranke leidet oft . . . Kopfschmerzen.
 10. Мiндеттену мағынасын бiлдiретін сөйлем
 11. Зат есімнің дұрыс артиклін қойыңыз: Der Journalist widmet . . . Fliegern seine Artikel.
 12. Сын есімнің дұрыс формасын табыңыз: Dort liegt das . . . Meer.
 13. Сұрау сөзді дұрыс қойыңыз. _ habt ihr euch beschäftigt?
 14. Қажетті есімдікті табыңыз: Ich kann _____daran nicht erinnern.
 15. Қажетті вариантты табыңыз: Wir legen die Mäntel in der Garderobe....
 16. Берілген сөздерден сын есімдер құрайтын жұрнақты анықтаңыз: die Kraft, der Riese, die Macht, finden
 17. Сөйлемді толықтырыңыз: Für mich ist der Sonntag der ... Tag der Woche.
 18. Сөйлемді аяқтаңыз: Mein Vater ist heute nicht da, die Mutter ist krank, deshalb … .
 19. Қажетті жалғаулық шылауды қойыңыз: Die Kinder konnten im Hof nicht spielen, ... es den ganzen Tag regnete.
 20. Етістіктің дұрыс үш негізгі формасын анықтаңыз:
 21. Сөйлемді толықтырыңыз: Wie lange bist du denn in Deutschland …?
 22. Партицип І-дiң дұрыс формасын табыңыз: Die … Schüler
 23. Мужской род зат есімді табыңыз:
 24. Көпше түрінде "s" – алмайтын зат есімді табыңыз
 25. Аударыңыз: „die Mülldeponie“
Тақырыптың тесті