5-нұсқа

Француз тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Етістіктің болымсыз түрінің дұрыс нұсқасын таңда. Qui a dessiné cette image?
 2. Қажетті өздік есімдікті табыңыз. En vacances ils vont …reposer au bord de la mer.
 3. Бұйрық райдың дұрыс түрін көрсетіңіз. Tu dois écrire en français.
 4. Сан есімнің дұрыс жазылған нұсқасын табыңыз. Nous sommes 60 dans la salle.
 5. Шылаудың дұрыс нұсқасын тап. Il demande … vous venez avec lui.
 6. Дұрыс жауабын табыңыз. – Elle est sympa, n’est-ce pas? –Oui, … .
 7. Көмекші етістіктің дұрыс формасын табыңыз. Elle _ appris la poésie.
 8. Етістіктің қажетті формасын таңдаңыз. Les deux enfants ... l’homme sans mot dire.
 9. Етістіктің Futur antérieur формасын таңдаңыз: Téléphone-moi dès que tu (recevoir) la lettre de Paris.
 10. Тұйық етістіктің дұрыс баламасын көрсетіңіз. Уландыру.
 11. Бағыныңқы сөйлемге етістіктің дұрыс түрін табыңыз. Pierre veut que Serge (pouvoir) bien travailler.
 12. Күшейтпелі шырайдағы үстеуді табыңыз.
 13. Қажетті артикльді табыңыз: Je suis allé au magasin pour acheter ... légumes.
 14. Етістіктің қажетті формасын таңдаңыз: On _____prendre le train.
 15. Дұрыс предлогты табыңыз: Soudain elle s’est mise … pleurer.
 16. Мағынасы сәйкес сөзді табыңыз. Adrien est … .
 17. Мекен пысықтауышқа қойылатын сұрақты табыңыз.
 18. Дұрыс жауабын табыңыз: Ils ont inventé le cinéma
 19. Жақшадағы сөздің аудармасын табыңыз: (Кеш) d’ y rentrer.
 20. Ырықсыз етіс дұрыс нұсқасын табыңыз: La plaine … d’une neige.
 21. Етістіктің Conditionnel Passé формасын таңдаңыз: Ils …des fruits et des légumes hier, s’ils n’avaient pas dépensé tout l’argent.
 22. Дұрыс нұсқасын тап Mon voisin a dit que ils …à pied.
 23. Ерекше берілген сөзге сұраулы есімдіктің дұрыс формасын табыңыз: Cette réponse  est la meilleure.
 24. Мұрын жол дыбысы жоқ сөзді табыңыз:
 25. Дұрыс сөйлемді табыңыз:
Тақырыптың тесті