03_05_01. Полимерлер

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Полимерлену дәрежесі ... көрсетеді.

 2. Синтетикалық каучук алуға қолданылатын зат.

 3. Полимерлердің геометриялық құрылымы мынадай болады:

 4. Пластмассалардың типтері.

 5. Төменде көрсетілген реакциялардың ішінен полимерлену реакциясын табыңыз.

 6. Өзгерістер сызбанұсқасындағы A және Б заттары

  CaC2 → A → Б → (-CH2 - CHCl)n

 7. Отынның агрегаттық күйіне қарай ... топқа бөлінеді.

 8. Берілген айналымда X заты:

  CH4→CH3Cl→Х→CHCl3→ССl4

 9. 1-бромбутанның формуласы:

 10. C2H4CI2 заттың аталуы.

 11. Хлорпропеннің формуласы:

 12. Рационалды атау бойынша галогеналкилдің аты:

 13. Галогеналкандардың изомерленуі.

 14. Сынап металының күйі.

 15. Гидрокарбонаттың формуласы.

 16. Октанның крекингісі симметриялы жүреді. Жеңіл компоненттің молекулалық массасы.

 17. Өзгерістер нәтижесінде алынған В заты.

  CH3 - CH3 \(\xrightarrow{+Br_{2}}\) A \(\xrightarrow{+H_{2}O}\) В

 18. Сызбанұсқадағы X заты.

  C6H14 \(\xrightarrow{t}\) С3H6 \(\xrightarrow{+H_{2}O}\) Х

 19. Сызбанұсқадағы X заты.

  C6H12O6 ⟶ C2H5OH \(\xrightarrow{+X}\) C2H5COOC2H5

Тақырыптың тесті