03_04_01. Азотты органикалық қосылыстар

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Аминдердің судағы ерітіндісінің ортасы.

 2. Берілген қосылыстардың ішінде аминге жататыны.

  1. C2H5NH2

  2. C4H9CN

  3. C3H7NO2

  4. CH3CONH2

  5. CH2(NH2)-COOH

 3. Нуклеин қышқылының құрамына кіретін қышқыл.

 4. Аминқышқылдарының екідайлығын дәлелдейтін реагенттер.

 5. Салыстырмалы молекулалық массасы 103-ке тең аминқышқылы.

 6. Барлық аминқышқылдар молекуласының бірдей бөлігі.

 7. Берілген сызбанұсқада Зинин реакциясының сатысы:

  метан \(\xrightarrow{1}\) нитрометан \(\xrightarrow{2}\) метиламин \(\xrightarrow{3}\) метиламмоний хлориді

 8. Белоктың мономерлері.

 9. Тетрапептид молекуласы қурамына кіретін пептидтік байланыс саны.

 10. ДНК құрамындағы моносахарид.

 11. РНК макромолекуласының құрамына кіретін моносахарид.

 12. РНК макромолекуласының құрамына кірмейтін азоттық негіз.

 13. ДНК макромолекуласының құрамына кірмейтін азоттық негіз.

 14. Сілтілік ортада белокқа мыс тұздарымен әсер еткенде, күлгін түске ауысады. Бұл –

 15. Белокқа концентрлі азот қышқылымен әсер еткенде, оның түсі ... өзгереді.

 16. Аминвалериан қышқылының формуласы:

 17. Аминкапрон қышқылының амин тобының орны бойынша изомерлерінің саны.

 18. Аминмай қышқылының барлық изомерлерінің саны.

 19. Аминқышқылдары спирттермен әрекеттескенде түзілетін заттар.

 20. Этерификация реакциясына түсетін зат.

 21. Екідайлы қасиет көрсететін зат.

 22. Аммиакпен әрекеттескенде аминқышқылын түзеді.

 23. Белоктың мономерлері.

 24. Барлық аминқышқылдар молекуласының бірдей бөлігі.

 25. Тетрапептид молекуласы құрамына кіретін пептидтік байланыс саны.

 26. ДНК құрамындағы моносахарид.

 27. Сілтілік ортада белокқа мыс тұздарымен әсер еткенде, күлгін түске ауысады. Бұл –

Тақырыптың тесті