03_02_03. Ароматты көмірсутектер

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Молекулалық массасы 134-ке тең ароматты көмірсутек.

 2. Пропилбензол изомерінің формуласы.

 3. Арен формуласы.

 4. Құрамында он төрт сутек атомы бар ароматты көмірсутегіндегі көміртек атомының саны.

 5. 1,4 - диметилбензолдың жану реакциясы теңдеуіндегі түзілген заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы.

 6. Мына өзгерістегі "X" заты.

  CH4 → C2H2 → X → C6H5NO2

 7. Толуолдың ең жақын гомологі.

 8. Бензол әрекеттеспейтін зат.

 9. Бензол алу әдісі.

 10. Бензолдан хлорбензол мен гексахлоран алу үшін жүргізілетін жағдай.

 11. Бензолдың формуласы.

Тақырыптың тесті