III. Органикалық химия. 03_01_01. Органикалық қосылыстар

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Изомерия дегеніміз – ... заттар

 2. Құрамында 14 сутегі атомы бар қаныққан көмірсутегінің изомерінің саны.

 3. Химиялық өзгерістер нәтижесінде түзілетін X заты:

  СН4→Х→С2Н6→СO2

 4. Сутекті байланыс ...

 5. Глюкоза құрамы бойынша...

 6. Алкандар қатарына жататын көмірсутек.

 7. Құрамында 20 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы.

 8. Молярлық массасы 100 г/моль қаныққан көмірсутегінің формуласы

 9. 1,2-дибромпропан мен 1,2-дибромбутан қосылыстары.

Тақырыптың тесті