02_02_05. VII топ негізгі топша бейметалдары

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Атом радиусы ең кіші галоген.

 2. Фтордан йодқа қарай атомдардың ядро заряды артқан сайын ...

 3. Тұз қышқылымен әрекеттеспейтін металл.

 4. Газ тәрізді хлорды натрий гидроксидінің суық ерітіндісі арқылы өткізгенде ... түзіледі

 5. Ұшқыш сутекті қосылыс ЭН түзе алатын элементтің электрондық конфигурациясы.

 6. Өзгерістер сызбанұсқасында сілті қатысатын сатылар:

  \(Br_{2} \xrightarrow{1} KBrO_{3}\xrightarrow{2} Br_{2} \xrightarrow{3} NaBrO_{3} \xrightarrow{4} NaBr\)

 7. CaF2 молекуласындағы химиялық байланыстың түрі.

 8. Тотықсыздану үрдісінің сызбанұсқасы.

 9. Темір (III) хлориді гидролизінің екінші сатысындағы толық иондық теңдеуіндегі коэффиценттер қосындысы.

 10. Сl2 + Н2О → НСlO + НСl үрдісіндегі химиялық тепе-теңдік өнім түзілу жағына ығысу үшін қосатын зат.

Тақырыптың тесті