02_02_02. IV топ негізгі топша бейметалдары

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Берілген сызбанұсқадағы Э → ЭO2 → H2ЭO3 → K2ЭO3 "Э" элементі.

 2. Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны.

 3. Бейметалдық қасиеті басым элемент.

 4. IV топтың негізгі топшасындағы элементтердің сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы.

 5. CO2, CO, CH4 қосылыстарындағы көміртектің валенттіліктерін көрсететін қатар.

 6. Қысқартылған иондық теңдеу бойынша әрекеттесетін заттардың жұбы:

  + + CO32- → H2O + СO2

 7. Мына сызбанұсқа бойынша

  \(CaCO_{3} \xrightarrow{1} Ca(HCO_{3})_{2}\xrightarrow{2}CaCO_{3}\xrightarrow{3}CaO\xrightarrow{4}Ca(OH)_{2}\)

  реакциялар жүргізу процесінде әк суын қосуды қажет ететін саты.

 8. Сілті ерітіндісі мен кремний әрекеттесуінің реакция теңдеуіндегі коэффициент косындысы.

 9. Ерітіндінің ортасы негіздік болатын тұз.

Тақырыптың тесті