02_01_04. Қосымша топша металдары

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Mn2O7 + Na2O → NaMnO4 теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы тең.

 2. Егер реакция өнімдерінің бірі күкірт болса, онда мырыш пен концентрлі күкірт қышқылының әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы.

 3. Өзгерістер тізбегіндегі тұнба түзілетін реакциялар

  \(CuO \xrightarrow[]{1} CuCl_{2} \xrightarrow[]{2} Cu(OH)_{2} \xrightarrow[]{3} CuSO_{4} \xrightarrow[]{4} Cu_{3}(PO_{4})_{2}\)

 4. Cu → A → CuSO4 → Б → CuO тізбегіндегі A және Б заттарының молекулалық массалары.

 5. Темір кағының формуласы.

 6. Мырыш атомындағы электрондар саны.

 7. Мыстың периодтық жүйедегі орны.

 8. \(Zn \xrightarrow[]{X}Zn(NO_{3})_{2} \xrightarrow[]{Y} ZnCO_{3}\) өзгерісіндегі "X" және "У" заттарының формуласы.

 9. Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар.

 10. Fe3+- ионының электрондық конфигурациясы.

 11. Өзгерістер схемасындағы берілген А және B заттары:

  \(A \xrightarrow{+O_{2}}Fe_{2}O_{3} \xrightarrow{+HCl} FeCl_{3} \xrightarrow{+NaOH}B\xrightarrow{t}Fe_{2}O_{3}\xrightarrow{+H_{2}}A\)

 12. Төмендегі өзгерістер схемасындағы А және B заттары.

  A → FeCl2 → Fe(OH)2 → B → Fe2O3 → Fe

 13. Металдардың тотықсыздандырғыштық қасиетіне тән реакция.

Тақырыптың тесті