02_01_03. II, III топтың негізгі топша металдары

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Әк суының формуласы.

  2. Кальций гидроксидін түзетін заттар жұбы.

  3. Кальций гидроксиді әрекеттесетін зат.

  4. Кальцийдің генетикалық қатарын құрайтын заттардың реттік нөмірлерінің орналасуы: 1. H2SO4; 2. Na3PO4; 3. Са; 4. Р2O5; 5. Са(ОН)2; 6. NaOH; 7. СаО; 8. Na2O; 9. Н3РO4; 10. Ca3(PO4)2.

  5. Al(OH)2Cl қосылыстың аталуы.

  6. Уақытша кермек судың құрамында болады.

  7. Концентрлі азот қышқылымен әрекеттеспейтін металл.

  8. Кальций карбонатының ерітіндісінен артық мөлшерде көмірқышқыл газын өткізгенде түзілетін зат.

  9. Тұрақты тотығу дәрежесі +2 болатын элемент.

  10. Шынының формуласы.

Тақырыптың тесті