02_01_02. I топтың негізгі топша металдары

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Ылғалды кезде металдар коррозиясының жүруіне жағдай жасайтын ауаның ластағыш компоненті.

  2. Натрийдің генетикалық қатарын құрайтын заттардың реттік нөмірлерінің орналасуы: 1. H2SO3; 2. Na3PO4; 3. Са; 4. Р2O5; 5. Na; 6. Са(ОН)2; 7. NaOH; 8. СаО; 9. Na2O; 10. H3PO4.

  3. Берілген сызбанұсқадағы Э → Э2O → ЭОН → Э2SO4 “Э” элементі.

  4. Тұз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады.

  5. Калий атомының электрондық конфигурациясы.

  6. Натрий мен су арасындағы реакцияның өнімдері.

  7. Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны.

  8. Калий фториді ерітіндісі электролизденгенде берілген электрон саны.

  9. Бірінші топтың негізгі топшасында ... орналасқан.

  10. Сілтілік металл

Тақырыптың тесті