01_01_05. Электролиттік диссоциация. Ерітінділердегі иондық реакциялар

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Диссоциациялану кезінде Cl- ионын түзбейтін зат.

 2. Фосфор қышқылы гидрофосфат түзетін реакцияның үрдісі.

 3. (NH4)2SO4 молекуласы диссоциацияланғанда ерітіндідегі жалпы иондар саны.

 4. Ерітіндіге тән белгілер.

 5. Темір (III) хлоридінің екі молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны.

 6. Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс.

 7. Гидролизденетін тұз.

 8. Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін арттыру үшін...

 9. SO42- анионына сапалық реакция.

 10. Fe2+ катионына сапалық реакция.

 11. Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығы.

 12. Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз.

 13. Электролитке ... жатады.

 14. Салыстырмалы молекулалық массасы 58,5-ке тең болатын электролит.

 15. Суда еритін негіздер (сілтілер) қатары.

 16. Суда ерімейтін негіздер қатары.

 17. Ортофосфор қышқылы ... сатыда диссоциацияланады

 18. Лакмус қышқылда - ... түске боялады.

 19. Қышқыл ерітінділері мен металдардың өзара әрекеттесуі реакциясының типі.

 20. Ион алмасу реакциясының теңдеуі.

 21. Ic жүзінде аяғына дейін жүретін реакция

 22. Зарядталған бөлшек

 23. Ион алмасу реакциясы.

 24. Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары.

 25. Сулы ерітіндіде анион бойынша гидролизденетін натрий тұзы.

 26. Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі.

 27. Cy молекуласымен қоршалған иондар -

 28. 2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі

 29. Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін фактор.

 30. PO43- анионына сапалық реакция.

 31. Темір (III) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның молярлық массасы

 32. Осы зат ерітіндісінде pH = 7

Тақырыптың тесті