01_01_03. Химиялық байланыс және зат құрылысы

Химия

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Электртерістік дегеніміз –

 2. Бір периодтағы элементтердің электртерістігі.

 3. Сутектік байланыс түзуге бейім қосылыс.

 4. Ковалентті полюссіз байланысы бар қосылыс.

 5. Иондық байланысы бар қосылыс.

 6. Оттек молекуласындағы химиялық байланыстың түрі.

 7. Калий хлориді түзетін кристалдық тордың түрі

 8. O2 түзетін кристалдық тордың түрі.

 9. Тек р-р электрондық бұлттарының бүркесуі есебінен түзілген σ-байланысы (сигма) бар молекула.

 10. s және р электрон бұлттарының бүркесуі нәтижесінде түзілген молекула.

 11. Полюсті байланыс күштірек молекула.

 12. Хлорсутек молекуласында химиялық байланыс түзуге қатысатын электрон саны.

 13. Иондық байланысы бар зат.

 14. BeCl2 молекуласында бериллий атомының электрон орбитальдарының гибридтену түрі.

 15. Коваленттік байланысы бар заттар орналасқан қатар.

 16. Құрамында sp3 гибридтену күйіндегі ғана атомдары бар заттар орналасқан қатар.

 17. Донор – акцепторлы механизммен түзілген байланысы бар бөлшек.

 18. Молекуласындағы σ – байланыстар саны бірдей заттар қатары.

 19. Тек қана коваленттік полюсті байланысы бар заттар қатары.

 20. Белгісіз заттың балқымасы электролизденгенде, бром және I топтың негізгі топшасының металы түзілді. Бастапқы заттың құрамындағы металдың массалық үлесі 0,223 болса, осы заттың формуласы және химиялық байланыстың түрі.

Тақырыптың тесті