02. Синтаксис. 01. Сөйлем. 01. Сөйлемдегі сөз тәртібі

Неміс тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Тікелей сөз тәртібі бар сөйлемді белгілеңіз.

 2. Kepi сөз тәртібі бар сөйлемді белгілеңіз.

 3. Тікелей сөз тәртібі бар сөйлемді белгілеңіз.

 4. Тікелей сөз тәртібі бар сөйлемді белгілеңіз.

 5. Тікелей сөз тәртібі бар сөйлем құраңыз.

  war (1) / das deutsche Museum (2) / von Anfang an (3) / in der Welt (4) / das größte Museum (5) /

 6. Сұраулы сөйлем құрастырыңыз.

  der Brief (1) / aus der BRD (2) / ist (3) / wo (4) /

 7. Сұраулы сөйлем құрастырыңыз.

  kann (1) / Ihr (2) / warum (3) / Sohn (4) / allein (5) / nicht (6) / gehen (7) / in den Kindergarten (8) /

 8. Сұраулы сөйлем құрастырыңыз.

  du (1) / dich (2) / erinnerst (3) / an (4) / Herrn (5) / noch (6) / Müller (7) /

 9. Сұраулы сөйлем құрастырыңыз.

  wie (1) / hast (2) / lange (3) / du (4) / im Lesesaal (5) / gearbeitet (6) /gestern (7) /

 10. Бұйрық райлы сөйлем құрастырыңыз.

  Sie (1) / über (2) / schreiben (3) / Ihre (4) / ausführlich (5) / Kindheit (6) /

Тақырыптың тесті