05. Синтаксис. 05. Жақсыз сөйлемдер. 02. Инфинитив.

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Инфинитив күрделі баяндауыш функциясында тұр.

  2. "Fог" демеулігімен инфинитивті айналымды табыңыз.

  3. Берілген сөйлемде инфинитив қай сөйлем мүшесі екендігін табыңыз.

    He gave me a cassete to listen to.

  4. Инфинитив SUBJECT (бастауыш) ретінде қолданылған сөйлемді табыңыз.

  5. Инфинитив subject(бастауыш) ретінде қолданылған.

  6. Мына сөйлемде инфинитив Attribute (анықтауыш) ретінде қолданылған.

  7. Күрделі толықтауыштың қызметіндегі инфинитив.

Тақырыптың тесті