05. Синтаксис. 04. Құрылым, айналым. 04. Айналым: used to do smth

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Сөйлемге дұрыс сұрақты таңдаңыз.

  They used to live in the same street.

 2. Сөйлемге дұрыс сұрақты таңдаңыз.

  He used to wear glasses twenty years ago.

 3. Сөйлемге жалпы сұрақ қойыңыз.

  My brother used to be a taxi-driver.

 4. Берілген сөйлемге болымсыз сөйлемді таңдаңыз.

  Last summer I used to eat a lot of berries.

 5. Сөйлемді болымсыз түрге қойыңыз.

  Karen used to go swimming every day.

 6. “used to do” айналымының дұрыс қолданылуы.

 7. Сөйлемді болымсыз түрге қойыңыз.

  David used to work at the factory.

 8. “used to do” айналымымен сөйлемді табыңыз.

 9. “used to” айналымымен сөйлемді табыңыз.

 10. Сөйлемге арнайы сұрақ қойыңыз.

  I used to read a lot of books.

Тақырыптың тесті