05. Синтаксис. 02. Бағыныңқы сөйлем. 02. Сөйлемде шақтардың қиысуы

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Етістіктің етіс және шақ формаларына, сонымен бірге көмекші етістікке назар аудара отырып, ыңғайлы нұсқасын таңдаңыз.

  They will go to the country if the weather ... for the better.

 2. Дұрыс қойылған сұрақ.

  The children have to spend an hour in the forest.

 3. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  He phoned to say he ... his bag on the plane.

 4. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  He said they ... to buy flowers for her.

 5. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  He said he ... us during the weekend.

 6. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  We were sorry we ... the bus.

 7. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  She wanted to know where ... spend her holidays.

 8. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  We thought you ... later.

 9. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  Nobody knew where ... at the moment.

 10. Дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  He said he ... in Almaty all his life.

Тақырыптың тесті