05. Синтаксис. 02. Бағыныңқы сөйлем. 01. Төл сөз және төлеу сөз.

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Төлеу сөзді сөйлемнің дұрыс вариантын көрсетіңіз.

  Mother said to her son: "Don't go there alone".

 2. Төлеу сөзге айналдырыңыз.

  ‘I’m having a bath now", he said on the phone.

 3. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз.

  She asked: “Was the letter sent?”

 4. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз.

  Alma asks, “Have you been to London?”

 5. Дұрыс нұсқасы.

  He said that he was going to learn to drive

 6. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс вариантын табыңыз.

  Carol said: "We shan't arrive in London."

 7. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз.

  Samat said: “They are friends.”

 8. Төлеу сөзге айналдырыңыз.

  "I like this book", he said

 9. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс нұсқасын табыңыз.

  The teacher asked: ”Did you come to school yesterday, Jane?”

 10. Төлеу сөзі бар сөйлемнің дұрыс вариантын табыңыз.

  Betty says, “Don't open the door!”

Тақырыптың тесті