05. Синтаксис. 05. Жақсыз сөйлемдер. 04. Күрделі толықтауыш. “Complex Object”

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Күрделі толықтауыш қызметіндегі инфинитив.

 2. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  My sister made me...

 3. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  Mother noticed you ... the room.

 4. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  Tom felt somebody ... the room.

 5. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  I know him ... a great actor.

 6. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  A girl wants her mother ... her.

 7. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  Let me ... to the cinema.

 8. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  Damir likes his Granny ... him fairy-tales.

 9. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  Mother made her son ... the poem.

 10. Күрделі толықтауыштың дұрыс нұсқасы.

  My father wants me ... well.

Тақырыптың тесті