05. Синтаксис. 01. Сөйлем түрлері. 02. Сұраулы сөйлем түрлері.

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Сөздердің ретіне қарай сөйлемді толықтырыңыз.

  Do you know what time ... ?

 2. Сұраулы сөйлемнің дұрыс вариантын табыңыз.

 3. Дұрыс құрылған сөйлемді көрсетіңіз.

 4. Берілген сөйлемге мағынасы жағынан қай сұрақ сәйкес келеді?

  You want to know where the fire started.

 5. Сөйлемге сәйкес қойылатын сұрақты таңдаңыз.

  There was nobody at the bus stop.

 6. Берілген сөйлемге сұрақ қойыңыз.

  You want to know who the goal was scored by.

 7. Сөйлемге сұрақ қойыңыз.

  They used to live in the same street with us.

 8. Сұраулы сөйлемнің дұрыс вариантын табыңыз.

 9. “To be” етістігін қолданып, берілген жауаптарға сұрақтар қойыңыз.

  .... Yes, I am American.

  .... No, he’s not a doctor.

 10. Сөйлемге дұрыс сұрақ таңдаңыз.

  There is much sugar in the cup.

Тақырыптың тесті