05. Синтаксис. 01. Сөйлем түрлері. 01. Жай сөйлем.

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Дұрыс құрылған сөйлемді көрсетіңіз.

 2. Төмендегі сөйлемге сәйкес болымсыздық сөйлемді табыңыз.

  He used to live in Astana.

 3. Сөйлемнің дұрыс баламасы.

  Tourism is the main industry in the region

 4. Дұрыс сөйлемді көрсетіңіз.

 5. Көп нүктенің орнына мағынасы сәйкес сөзді көрсетіңіз.

  There are not... modern conveniences in the houses.

 6. Дұрыс құрылған сөйлемді таңдаңыз.

 7. Бұйрық райға айналдырыңыз.

  I don’t want Pat to be late tonight.

 8. Дұрыс құрылған сөйлемді көрсетіңіз.

 9. Дұрыс құрылған сөйлемді көрсетіңіз.

Тақырыптың тесті