04. Морфология. 07. Етістік. 03. Етістіктің созылыңқы шақтары (Continuous)

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  We ... for you in the yard.

 2. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  Where ... now?

 3. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  No, I... my homework at the moment.

 4. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  Yes, she ... now.

 5. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  She ... when I came.

 6. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  Ned ... since he left school.

 7. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  Take your umbrella, it... .

 8. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  She ... in the library the whole evening yesterday.

 9. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  When you phoned me I ... a newspaper.

 10. Етістіктің дұрыс нұсқасы.

  They ... to Moscow at five yesterday evening.

Тақырыптың тесті