04. Морфология. 05. Есімдік. 02. Белгісіз және болымсыз

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Қажетті есімдікті таңдаңыз.

  ... women over there all speak English.

 2. Сілтеу есімдігінің дұрыс нұсқасы.

  Helen, take ... newspapers over there and bring them to me.

 3. Есімдіктерді толықтырыңыз. Student works at... table.

 4. Есімдіктің дұрыс нұсқасы.

  Waiter, I don't like ... potatoes.

 5. Сілтеу есімдігінің дұрыс нұсқасы.

  Do you like ... flowers over there?

 6. Дұрыс нұсқасы.

  Look! ... my house over there and those are my cows.

 7. Дұрыс нұсқасы.

  This is my chair and ... your armchair over there.

 8. Төлеу сөзге айналдырыңыз.

  “I like this book", he said

 9. Дұрыс нұсқасы.

  .... are my magazines and ... are yours.

 10. Қажетті есімдікті таңдаңыз.

  My friend wanted to tell me ... interesting.

Тақырыптың тесті