04. Морфология. 04. Сын есім, үстеу. 01. Сын есім мен үстеудің салыстырмалы шырайлары.

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Сын есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз.

  My car is .... than my friend’s.

 2. Сын есім шырайларының дұрыс нұсқасы.

  She is ... person in class.

 3. Сын есім шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз.

  Your work is ... in class

 4. “Little” сын есім салыстырмалы шырайы.

 5. Үстеу шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз.

  He could open the lock ....

 6. Сөйлем мағынасына сәйкес дұрыс сөзді қойыңыз.

  ... people took part in this work and it was done in time.

 7. Сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз.

  It is ... place in the world

 8. Сын есімнің дұрыс түрін қолданыңыз.

  That house is ... than that one.

 9. Сөйлем мағынасына сәйкес сын есім немесе үстеу қойыңыз. Who can run .., you or somebody else in your class?

 10. Дұрыс сын есімді таңдаңыз.

  We’re_____than the Browns.

Тақырыптың тесті