04. Морфология. 02. Сөз жасам. 01. Жұрнақ, приставка

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Төменде приставкалар арқылы “understand” сөзінен туынды сөз жасаңыз.

  2. Приставкалы сөзді табыңыз.

  3. Приставканы дұрыс қолданып, “Түсініспеушілік” сөзін табыңыз.

  4. Приставканы дұрыс қолданып, “Әдепсіз” сөзін табыңыз.

  5. Приставкамен жасалған сөз.

  6. Төмендігі приставкалар арқылы “write” етістігінен туынды сөз жасаңыз.

  7. Over приставкасының мағынасы.

  8. Post приставкасының мағынасы.

  9. Sub приставкасының мағынасы.

  10. Қайталауды білдіретін, префикс арқылы жасалған сөз.

Тақырыптың тесті