04. Морфология. 01. Артикль, предлог (демеулік). 02. Предлог (демеулік).

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Қажетті предлогті қойыңыз.

  Modern English began ... the fifteenth century.

 2. Дұрыс предлогты таңдаңыз.

  He is proud ... his son's achievements.

 3. Предлогты қойыңыз.

  We have bought a lot of flowers ... our teacher.

 4. Дұрыс предлогты таңдаңыз.

  What's wrong . . . Henry? He looks tired.

 5. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдап алыңыз.

  I am good ... French.

 6. Предлогтың дұрыс нұсқасын таңдаңыз.

  They were excited ... winning the lottery.

 7. Дұрыс предлогты таңдаңыз.

  Tom is very proud ... his father.

 8. Дұрыс предлогты қойыңыз.

  Let’s meet... 6 o’clock.

 9. Предлогты қойыңыз.

  It takes me half an hour to get... school.

 10. Дұрыс предлогты табыңыз.

  I am not very good____learning languages.

Тақырыптың тесті