03. Лексика. 02. Лексикалық бірліктердің тіркестігі. 01. Фразалық етістіктер.

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. "Түсу" мағынасына сәйкес фразалық етістік.

 2. Фразалық етістіктің дұрыс дефинициясын таңдап жазыңыз. to put together

 3. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз.

  A sound mind in a ... body. Тәні саудың, жаны cay.

 4. "Кіру" мағынасына сәйкес фразалық етістік.

 5. Фразеологизмге керекті сөзді қойыңыз.

  To make somebody ... Ұялғаннан бетінің оты шығу.

 6. Дұрыс жауабын белгілеңіз.

  If I don’t know a word I_______in my dictionary.

 7. Дұрыс жауабын белгілеңіз.

  He has_______my suggestions.

 8. Дұрыс жауабын белгілеңіз.

  Put__________the dishes when you have finished.

 9. Дұрыс жауабын белгілеңіз.

  We have ______ making our decision for Monday.

 10. Дұрыс жауабын белгілеңіз.

  My brother______his mother.

Тақырыптың тесті