01. Фонетика

Ағылшын тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. “аn” артиклі қолданылады.

  2. Орфографиясына қарап дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз.

  3. Берілген әріптерден дұрыс құрылған сөзді көрсетіңіз. T, х, u, і, m, е, г

  4. Ерекшеленген әрпі басқаша оқылатын сөз.

  5. Сөз құрастырыңыз. H,e,t,r,e,a,t

  6. ”Blackbo_rd’’сөзіндегі түсіп қалған әріп.

  7. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз.

  8. [ӕ] оқылатын сөзді табыңыз.

  9. [а:] оқылатын сөзді табыңыз.

  10. Дұрыс жазылған сөзді таңдаңыз.

Тақырыптың тесті