01.04. Ботаника. Өркендер мен бүршіктер. Сабақ түрөзгерістері

Биология

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Өсімдік зақымданғанда ғана қарқынды дамитын бүршік.

 2. Қосалқы бүршіктің бұйыққан бүршіктен айырмашылығы

 3. Сабақтың ішкі құрылысы

 4. Жас сабақтардың сыртын қаптайды.

 5. Тоздың ішкі жағында қабыққа беріктік қасиет беретін қабат.

 6. Сабақ қабығынан оттегін өткізетін бөлігін белгілеңіз.

 7. Сабақтың қабығынан кейін орналасатын қабат.

 8. Сабақтың едәуір бөлігін алып жатқан камбийден кейінгі қабат.

 9. Сабақтың орталық бөлімі.

 10. Түзуші ұлпаға жататын сабақ қабаты.

 11. Жапырағы мен бүршігі бар бұтақтанбаған жас сабақ.

 12. Жапырақтың сабаққа орналасқан жері.

 13. Өркеннің ең ұшындағы бүршік.

 14. Бүршіктері ашылмаған, тыныштық күйдегі бүршік.

 15. Жапырақ қолтығында орналасқан бүршік.

 16. Тек қысқарған өркенде ғана болатын бүршік.

 17. Өркеннің негізгі орталық тірек бөлімі.

 18. Өсімдіктің жерасты және жерүсті мүшелерін жалғастырып тұратын орталық тірек.

 19. Жатаған сабақты өсімдік.

 20. Шырмалғыш сабақты өсімдік.

 21. Қысқарған сабақты өсімдік.

 22. Сабақтың тін орналасқан қабаты.

 23. Қабықтың ішке күн сәулесін өткізетін қабаты.

Тақырыптың тесті