1.5. Механикалық тербелістер мен толқындар

Физика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула

 2. Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса, онда сол планетада маятниктің тербеліс периоды

 3. Серіппеде жүк 9 с-та 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі

 4. Нүкте тербелісінің теңдеуі \(x=0,5\sin \frac{\pi }{3} t\). Нүктенің ығысуы тербеліс амплитудасының жартысына тең болатын уақыт

 5. Синусоидалы тербеліс жасаған нүкте π/6 фазасында 2 см-ге орын ауыстырады. (Тербеліс тепе-теңдік жағдайдан басталады). Тербеліс амплитудасы

 6. Дене тербелісінің амплитудасы 4 см периоды 2 с. Дененің тербеліс тендеуі

 7. Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі: х = 0,6cos157t. Тербеліс периоды

 8. Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің қозғалыс теңдеуі: х = 0,1cos2t. Пружинадағы серпінділік күштің өзгеріс заңдылығы:

 9. Суретте маятниктің амплитудасының сыртқы күш жиілігіне тәуелділігі көрсетілген. Маятниктің резонанстық жиіліктегі амплитудасының 0,5 Гц жиліктегі амплитудасына қатынасы

 10. Гармоникалық тербелістің толық энергиясы 10 Дж, ал денеге әсер ететін максимал күш 1 кН. Тербеліс амплитудасы

 11. Қатаңдығы 250 Н/м серіппеге ілінген массасы 400 г жүктің тербеліс амплитудасы 15 см. Дененің ең үлкен жылдамдығы

 12. Қатаңдығы 0,5 кН/м серіппеде тербеліп тұрған жүктің тербеліс амплитудасы 6 см, ең үлкен жылдамдығы 3 м/с-қа тең болса, оның массасы

 13. Материалдық нүктенің гармониялық тербелісінің теңдеуі \(x=0,02\cdot \cos \left(\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\), м. Нүктенің максимал жылдамдығының модулі

 14. х = Acos(ω0t + φ0) теңдеуімен берілген гармониялық тербелістердің үдеуін анықтау өрнегі

 15. Дифракциялық тордың 1 мм ұзындығында 100 штрих бар. Дифракциялык тордың периоды

 16. Серіппеге ілінген массасы 200 г дененің тербеліс периоды 0,25 с болса, серіппе қатаңдығы

 17. Қатаңдығы k серіппені ортасынан екіге болсе, бір бөлігінің қатандығы

 18. Қатаңдығы k серіппені ортасынан екіге бөліп, оларды параллель жалғаса қатаңдығы

 19. Радиустары бірдей мыс және темір шарларды қатаңдықтары бірдей серіппелерге ілсе, тербеліс периодтарының \(\frac{T_{мыс} }{T_{темір} }\) қатынасы (pмыс = 8900 кг/м3, pтемір = 7900 кг/м3)

 20. Массасы 20 г материалдық нүкте х = 0,05sin4πt заңымен тербеледі. Нүктеге әсер ететін ең үлкен күші

 21. Егер серіппенің \(\frac{3}{4}\)-ін қиып алып, қалған бөлігіне жүкті қайта ілсек, жүктің тербеліс периоды

 22. Серіппеге ілінген жүктің массасын 9 есе арттырса, тербеліс жиілігі

 23. Салмақсыз жіпке ілінген дене х = 0,3cos2,5t заңы бойынша тербеледі. Жіптің ұзындығы

  (g = 10м/с2)

 24. х = 0,25cos2t заңымен тербелетін математикалық маятниктің үдеуінің амплитудасы

 25. Серіппеге ілінген жүк х = 0,5sin3t заңымен тербеледі. Жүктің жылдамдығының амплитудасы

 26. Серіппеге ілінген массасы 40 г жүктің тербеліс теңдеуі х = 0,3sin20t Серіппе қатаңдығы

 27. Серіппеге бекітілген жүк, v жиілікпен тербеледі. Осы жүкті ілген кездегі серіппенің созылуы

 28. Серіппеге жүк ілгенде, ол х-ке ұзарды. Серіппелі маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула

 29. Серіппелі маятник жүгінің массасын 3,12 кг-ға арттырса, онда тербеліс периоды 60%-ға артады. Жүктің бастапқы массасы

 30. Қатаңдығы 400 Н/м серіппеге ілінген массасы 640 г дене тепе-тендік нүктесінен 1 м/с жылдамдықпен өтсе, тербеліс амплитудасы

 31. Бір мезгілде тербеліс бастаған екі маятниктің біреуі 15 тербеліс жасағанда, екіншісі 10 тербеліс жасаса, маятниктер ұзындықтарының \(\frac{l_{1}}{l_{2}}\) қатынасы

 32. Толқынның таралу жылдамдығы 5000 м/с, жиілігі 100 Гц. Бірдей фазада тербелетін ең жақын екі нүктенің арақашықтығы

 33. Тербеліс периоды 0,05 с, жылдамдығы 50 м/с толқынның таралу бағытындағы екі нүктенің арақашықтығы 0,5 м болса, осы нүктелердің фазалар айырмасы

 34. Судан ауаға өткенде дыбыстың

 35. Ауадан суға өткенде, дыбыстың толқын ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы ϑ = 340 м/с; судағы дыбыс жылдамдығы ϑ = 1483 м/с)

 36. Су түбінде орналасқан дыбыс көзінен шыққан дыбысты оның дәл үстінде су бетінен 14,72 м биіктікте орналасқан адам 50 мс өткенде естіді. Судың тереңдігі (ϑауа = 340 м/с; ϑсу = 1483 м/с)

 37. Жақын орналасқан екі жартастың арасында тұрған адам қатты дауыстады. Ол екі жаңғырық естіді. Біріншісін 1 с, екіншісін 1,5 с өткен соң. Жартастардың арақашықтығы (ϑдыбыс = 340 м/с)

 38. Дыбыс шағылдыратын бөгеттен 102 м қашықтықта тұрған адамның өз айқайының жаңғырығын еститін уақыты (ϑдыбыс = 340 м/с)

 39. Бір кемеден ауа және су арқылы бір мезгілде дыбыс сигналдары жіберілді. Екінші кемеге ауамен тараған дыбыс сумен тараған дыбыстан 2 с кеш жетсе, екі кеменің арақашықтығы (ϑауа = 340 м/с; ϑсу = 1480 м/с)

 40. Эхолот теңіз түбінен шағылған сигналды 1,6 с өткеннен кейін қабылдаса, теңіз тереңдігі (судағы дыбыс жылдамдығы 1,5 км/с)

Тақырыптың тесті