06. Синтаксис. 04. Құрмалас сөйлем. 01. Салалас құрмалас сөйлем, жасалуы, түрлері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Ыңғайлас салалас сөйлемді табыңыз.

 2. Қарсылықты салалас сөйлемді анықтаңыз.

 3. Себеп-салдар салалас сөйлемді белгілеңіз.

 4. Түсіндірмелі салалас сөйлемді көрсетіңіз.

 5. Талғаулы салалас сөйлемді табыңыз.

 6. Кезектес салалас сөйлемді анықтаңыз.

 7. Ыңғайлас салаластың ішіндегі қайталанбай келетін жалғаулықты табыңыз.

 8. Тек жалғаулықты болатын салаластың түрін белгілеңіз.

 9. Жай сөйлемдері жалғаулықты шылаусыз байланысатын салалас түрін атаңыз.

 10. Бірінші жай сөйлемде сілтеу мәнді сөздер қолданылатын салалас түрін көрсетіңіз.

 11. Салдар мәнді жай сөйлемі бұрын орналасқан салалас құрмалас сөйлемді анықтаңыз.

 12. Себеп мәнді жай сөйлемі бұрын орналасқан құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.

 13. Жалғаулықсыз қарсылықты салаласты көрсетіңіз.

 14. Баяндауыштары тиянақты, өзара тең дәрежеде байланысатын құрмаластың түрін белгілеңіз.

 15. Салаластың түрін және тыныс белгісін анықтаңыз.

  Сізге айтар тілегім сол мені ұшқыштың оқуына жіберіңіз.

Тақырыптың тесті