06. Синтаксис. 03. Жай сөйлем. 02. Құрылысына, құрамына қарай сөйлем түрлері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Жақты сөйлемді табыңыз.

 2. Бастауышы жасырын тұрған жақты сөйлемді анықтаңыз.

 3. Жақсыз сөйлемді табыңыз.

 4. Жақсыз сөйлемді табыңыз.

 5. Жайылма сөйлемді табыңыз.

 6. Жалаң сөйлемді көрсетіңіз.

 7. Жайылма сөйлемді көрсетіңіз.

 8. Тұрлаусыз мүше қатыспаған жай сөйлемді белгілеңіз.

 9. Жақсыз сөйлемді көрсетіңіз.

 10. Жалаң сөйлемді анықтаңыз.

 11. Толымды сөйлемді табыңыз.

 12. Толымсыз сөйлемді анықтаңыз.

 13. Атаулы сөйлемді табыңыз.

 14. Атаулы сөйлемді табыңыз.

 15. Атаулы сөйлемді анықтаңыз.

Тақырыптың тесті