06. Синтаксис. 03. Жай сөйлем. 01. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінуі

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Лепті сөйлемді анықтаңыз.

 2. Бұйрықты сөйлемді көрсетіңіз.

 3. Сөйлемді анықтаңыз.

 4. Сұраулы сөйлемді анықтаңыз.

 5. Сұраулы сөйлемді көрсетіңіз.

 6. Хабарлы сөйлемнің ерекшелігін белгілеңіз.

 7. Ma, ме, ба, бе, па, пe шылауларының қатысуымен жасалатын сөйлемді анықтаңыз.

 8. Біршама тиянақты ойды білдіретін синтаксистік бірліктің не екенін анықтаңыз.

 9. Хабарлы сөйлемге берілген анықтаманы көрсетіңіз.

 10. Сөйлемге жатпайтын қатарды табыңыз.

 11. Хабарлы сөйлемді табыңыз.

 12. Жетек сұрақ түрінде келген сұраулы сөйлемді анықтаңыз.

 13. Демеулік шылау арқылы жасалған лепті сөйлемді анықтаңыз.

 14. Одағай арқылы жасалған лепті сөйлемді анықтаңыз.

 15. Сөйлем түрін анықтаңыз.

  Үйден шықпаңдар!

Тақырыптың тесті