06. Синтаксис. 02. Сөйлем мүшелері. 03. Жалпылауыш мүше, айқындауыш мүше, бірыңғай мүшелер, тыныс белгілері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Айқындауыш мүшесі бар сөйлемді табыңыз.

 2. Оңашаланған айқындауышы бар сөйлемді табыңыз.

 3. Қосарлы айқындауышты қатарды көрсетіңіз.

 4. Оңашаланған айқындауыш қатысқан сөйлемді көрсетіңіз.

 5. Айқындауыш қай сөйлем мүшесін түсіндіріп тұрғанын анықтаңыз.

  Оның кіші қызының, Жамалдың, ақындығы елге танымал.

 6. Оңашаланған айқындауыштың өзі айқындайтын сөзден қалай ажыратылатынын анықтаңыз.

 7. Сөйлемдегі оңашаланған айқындауышты табыңыз.

  Омардың үлкен ұлының, Асанның, елге жасаған жақсылығы өте көп.

 8. Айқындауыш қатысқан сөйлемді табыңыз.

 9. Оңашаланған айқындауыш қатысқан сөйлемді көрсетіңіз.

 10. Бірыңғай мүшелер қатысқан сөйлемді табыңыз.

 11. Жалпылауыш сөзге қатысты тыныс белгісі дұрыс қойылған сөйлемді табыңыз.

 12. Бірыңғай мүшелі сөйлемді белгілеңіз.

 13. Жалпылауыш мүше қатысып тұрған сөйлемді белгілеңіз.

 14. Бірыңғай анықтауыш қатысқан сөйлемді табыңыз.

 15. Бірыңғай мүше зат есімнен болған сөйлемді табыңыз.

Тақырыптың тесті