05. Морфология. 08. Одағай. 01. Одағайдың түрлері, тыныс белгісі

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Көңіл-күй одағайын табыңыз.

 2. Жекіру одағайын анықтаңыз.

 3. Шақыру одағайын белгілеңіз.

 4. Одағай сөз қатысып тұрған сөйлемді табыңыз.

 5. Одағай сөз қатысып тұрған сөйлемді белгілеңіз.

 6. Одағайдың ерекшелігін көрсетіңіз.

 7. Одағайды белгілеңіз.

 8. Одағай қатысып тұрған сөйлемді белгілеңіз.

 9. Одағайға байланысты дұрыс қойылған тыныс белгісін көрсетіңіз.

 10. Тыныс белгісі дұрыс қойылған одағайды табыңыз.

 11. Тыныс белгісі дұрыс қойылмаған одағайды белгілеңіз.

 12. Одағайлы сөйлемнің тыныс белгісін көрсетіңіз.

  Түу бауырын сағынып қалыпты ғой

 13. Одағайлы сөйлемнің тыныс белгісін көрсетіңіз.

  Жаным-ау бәрекелді талабыңа нұр жаусын

 14. Тыныс белгісі дұрыс қойылған одағайлы сөйлемді табыңыз.

 15. Қате жазылған одағайды табыңыз.

Тақырыптың тесті