05. Морфология. 06. Үстеу. 01. Үстеудің түрлері, емлесі, сөйлемдегі қызметі

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Күрделі үстеуді ажыратыңыз.

 2. Негізгі үстеуді көрсетіңіз.

 3. Үстеуді табыңыз.

  Өзеннің суын жаңбырша шашыратып жатыр.

 4. Күрделі үстеулі қатарды белгілеңіз.

 5. Мезгіл үстеуін анықтаңыз.

 6. Мекен үстеуін табыңыз.

 7. Сын-қимыл үстеуін ажыратыңыз.

 8. Мөлшер үстеуін көрсетіңіз.

 9. Күшейткіш үстеуін табыңыз.

 10. Мақсат үстеуін белгілеңіз.

 11. Себеп-салдар үстеуін ажыратыңыз.

 12. Үстеудің сөйлемдегі қызметін белгілеңіз.

  Еріншектің ертеңі таусылмас.

 13. Пысықтауыш қызметіндегі үстеуді көрсетіңіз.

 14. Дефис арқылы жазылмайтын үстеуді анықтаңыз.

 15. Сөздердің қайталануынан жасалған үстеудің түрін және сөйлемдегі қызметін анықтаңыз. Көз алдымызда түрлі нәрселер тез-тез алмасуда.

Тақырыптың тесті