04. Сөзжасам. 01. Сөздік құрам. 02. Күрделі сөз, түрлері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Кіріккен сөзді анықтаңыз.

 2. Біріккен сөзді көрсетіңіз.

 3. Түбір тұлғасы сақталып біріккен сөзді табыңыз.

 4. Кіріге біріккен сөзді табыңыз.

 5. Қайталама қос сөзді белгілеңіз.

 6. Қосарлама қос сөзді анықтаңыз.

 7. Қосымшасыз түбірдің қайталануынан жасалған қос сөзді көрсетіңіз.

 8. Қосымшалы түбірдің түгелдей қайталануынан жасалаған қос сөзді тіркесті табыңыз.

 9. “Кейде” мағынасын білдіретін қосарлама қос сөзді табыңыз.

 10. Қосымшалы қос сөзді тіркесті табыңыз.

 11. Сын есімнен жасалған қос сөзді анықтаңыз.

 12. Қысқарған сөзді табыңыз.

 13. Күрделі сөзді көрсетіңіз.

 14. Қос сөздің жасалу жолын анықтаңыз.

  Кеше кешкілік көйлек-көншегін орамалға түйіп қойды.

 15. Дыбыстық өзгеріске ұшырап жасалған қайталама қос сөзді анықтаңыз.

Тақырыптың тесті