03. Үндестік заңы. 01. Орфография, орфоэпия. 02. Дыбыс үндестігі, ықпал түрлері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Қай сөзде ілгерінді ықпал барын белгілеңіз.

 2. Қай сөзде кейінді ықпал барын белгілеңіз.

 3. Ілгерінді ықпалды сөзді табыңыз.

 4. Кейінді ықпал заңдылығына байланысты сөзді табыңыз.

 5. Ілгерінді ықпалға жататын сөздерді белгілеңіз.

 6. Кейінді ықпалға жататын мысалдарды белгілеңіз.

 7. Қатаңға аяқталған сөздердің соңғы дыбысын өзгертетін қосымшаны табыңыз.

 8. Сөз ішіндегі кейінді ықпалды табыңыз.

 9. Кісі аттарындағы кейінді ықпалды табыңыз.

 10. Кейінді ықпалды табыңыз.

 11. Ілгерінді ықпалды сөзді табыңыз.

 12. Кейінді ықпалды көрсетіңіз.

 13. Кейінді ықпалды табыңыз.

 14. Сөз аралығындағы кейінді ықпалды табыңыз.

 15. Сөз аралығындағы ілгерінді ықпалды табыңыз.

Тақырыптың тесті