02. Фонетика. 02.Дауыссыз дыбыстар. 01.Дауыссыз дыбыстардың түрлері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Бірыңғай ұяң дауыссыз қатысқан сөзді көрсетіңіз.

 2. Салдырдан жасалған дауыссыз дыбыстарды белгілеңіз.

 3. Салдыр мен үннің қатысына қарай бөлінетін дауыссыздарды анықтаңыз.

 4. Жұп дауыссыз дыбыстар қатысқан сөздер қатарын анықтаңыз.

 5. Қатаңнан басталып қатаң дауыссызға аяқталған сөзді табыңыз.

 6. Қатаңнан басталып, үндіге аяқталған сөзді көрсетіңіз.

 7. Бірыңғай дауыссыз дыбыстар тобын белгілеңіз.

 8. Үнді дауыссыздан басталып, үнді дауыссызға аяқталған сөзді табыңыз.

 9. Бірыңғай үнді дауыссызы бар сөзді көрсетіңіз.

 10. Бірыңғай үнді дауыссыз қатысқан сөздер қатарын табыңыз.

 11. Қатаң дауыссыздан басталып, қатаң дауыссызға аяқталған сөзді көрсетіңіз.

 12. Қатаң дауыссыздан басталған тұрақты тіркесті табыңыз.

 13. Сөз соңы қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталатын сөздер қатарын табыңыз.

 14. Тек дауыссыз дыбыстардан тұратын қатарды табыңыз.

 15. Қатаң дауыссыздардан басталатын жалқы есімдерді белгілеңіз.

Тақырыптың тесті