02. Фонетика. 01.Дауысты дыбыстар. 01.Дауысты дыбыстардың түрлері

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Дауысты дыбыстарды белгілеңіз.

 2. Дауысты дыбыстардың жақ қатысына қарай бөлінуін көрсетіңіз.

 3. “Ы” дыбысына тән сипаттаманы табыңыз.

 4. Құрамында үш дауысты дыбысы бар сөздер қатарын көрсетіңіз.

 5. Жуан дауыстылардың қатарын белгілеңіз.

 6. Бірыңғай жіңішке дауысты дыбыстарды көрсетіңіз.

 7. Әрі жуан, әрі жіңішке дауыстыға жататын дыбысты белгілеңіз.

 8. Бірыңғай жуан дауыстылардан тұратын сөздерді табыңыз.

 9. Ашық дауыстылар катарын белгілеңіз.

 10. Қысаң дауыстыларды табыңыз.

 11. Әрі жіңішке, әрі ашық дауысты дыбысты анықтаңыз.

 12. Әрі жуан, әрі қысаң дауысты дыбысты анықтаңыз.

 13. Еріндік дауыстылар қатарын анықтаңыз.

 14. Бірыңғай езулік дауыстыларды табыңыз.

 15. Езулік дауысты дыбыстардан жасалған сөздер қатарын табыңыз.

Тақырыптың тесті