01. Лексика. 02. Сөздік қор. 03. Кәсіби сөздер мен терминдер

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Берілген термин сөздің қай ғылымға тән екенін белгілеңіз.

  Гидрат.

 2. Жер суару кәсібіне байланысты сөзді белгілеңіз.

 3. Қызылша шаруашылығына қатысты кәсіби сөзді белгілеңіз.

 4. Термин сөздердің анықтамасын белгілеңіз.

 5. Ауыл шаруашылығына байланысты кәсіби сөздерді табыңыз.

 6. Термин сөздерді көрсетіңіз.

 7. Термин сөздерді көрсетіңіз.

 8. Белгілі бір шаруашылық саласында қолданатын сөздерді көрсетіңіз.

 9. Қолөнершілікке қатысты сөздер тобын көрсетіңіз.

 10. Интернационалдық терминдерге жататын сөздерді белгілеңіз.

 11. Термин сөздер қатысып тұрған сөйлемді көрсетіңіз.

 12. Қазақ тіліндегі терминдердің жасалу жолын анықтаңыз.

 13. Кәсіби сөздерді табыңыз.

 14. “Комплекс” сөзінің қазақша баламасын табыңыз.

 15. Термин сөз қатысқан қатарды табыңыз.

Тақырыптың тесті