01. Лексика. 02.Сөздік қор. 01.Көнерген сөздер; Неологизмдер

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Көнерген сөзді белгілеңіз.

 2. Көнерген сөз қатысып тұрған сөйлемді белгілеңіз.

 3. Архаизмге жататын сөздер тобын белгілеңіз.

 4. Көнерген сөз қатысқан сөйлемді көрсетіңіз.

 5. Көнерген сөзге жатпайтын қатарды анықтаңыз.

 6. Көнерген сөздің қанша топқа бөлінетінін анықтаңыз.

 7. Көнерген сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз.

 8. Көнерген сөзді қатарды анықтаңыз.

 9. Қазір пайдаланылмайтын сөзді көрсетіңіз.

 10. Архаизмді көрсетіңіз.

 11. Көнерген сөздердің қайтадан жаңарған түрін көрсетіңіз.

 12. Тәуелсіздік алғаннан кейін жаңарып қолданылған көнерген сөзді табыңыз.

 13. Қазір пайдаланылмайтын сөзді көрсетіңіз.

 14. Көнерген сөзді белгілеңіз.

 15. Көнерген сөзді табыңыз.

Тақырыптың тесті