01. Лексика. 01. Сөз және сөздің мағыналары. 03. Тұрақты тіркес, мақал-мәтел

Қазақ тілі

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
 1. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.

 2. Лексика саласына қатысты терминді көрсетіңіз.

 3. “Төбесі көкке жетті” тұрақты сөз тіркесінің баламасын көрсетіңіз.

 4. “Көзді ашып-жұмғанша” тұрақты сөз тіркесінің синонимін табыңыз.

 5. Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз.

 6. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.

 7. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.

 8. “Аяды” сөзінің баламасын көрсетіңіз.

 9. Тұрақты сөз тіркесін табыңыз.

 10. Тұрақты тіркесті көрсетіңіз.

 11. “Әсем” сөзінің тұрақты тіркес түріндегі мағынасын көрсетіңіз.

 12. Тұрақты сөз тіркесін белгілеңіз.

 13. Тұрақты тіркес қатысқан сөйлемді анықтаңыз.

 14. Мақалды табыңыз.

 15. “Көз ілмеді” тұрақты сөз тіркесінің синонимін табыңыз.

Тақырыптың тесті