01. Сызықтық теңсіздіктер

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. \(\frac{1}{3} +2x\) өрнегі теріс мән қабылдайды, егер:

  2. Теңсіздіктің дұрыс аралық шешімін анықтаңыз: \(3х - 2 ≤ 11\)

  3. Теңсіздіктің ең кіші бүтін шешімін табыңыз: \(-4≤5-х≤4\)

  4. \(x-\frac{2x+1}{4} \ge \frac{4x-3}{3}\) теңсіздігінің шешімі:

  5. Теңсіздікті шешіңіз: \(\frac{7x-2}{6} -x\le \frac{5x+4}{3} -4x\)

  6. \(2(3х +1) – х ≤ 3(х + 4)\) теңсіздігін шешіңіз:

  7. Теңсіздіктің ең үлкен бүтін шешімін табыңыз: \(-8,5≤3-5х≤8,5\)

  8. Теңсіздіктің шешімін табыңыз: \(\frac{1}{x+2} \le 1\)

  9. Теңсіздікті шешіңіз: \(\frac{3x+2}{2} -\frac{6x+1}{4} >\frac{x+3}{4}\)

  10. Теңсіздікті шешіңіз: \((х+2)(х+1)(х-1)(х-3)<0\)

Тақырыптың тесті