06. Шексіз кемімелі геометриялық прогрессия

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. \(\frac{1}{2} ;-\frac{1}{6} ;\frac{1}{18} ;-\frac{1}{54} ;...\) шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы:

  2. Шексіз геометриялық прогрессияның (0<q<1) қосындысы 9-ға тең, ал алғашқы үш мүшесінің қосындысы \(\frac{26}{3}\)-ға тең. Алғашқы екі мүшесін табыңыз:

  3. Шексіз кемімелі геометриялық прогрессияның қосындысы 26 және бірінші мүшесі 24. Еселігін анықтаңыз:

  4. Өрнектің мәнін табыңыз: \(\frac{1}{1\cdot 2} +\frac{1}{2\cdot 3} +\frac{1}{3\cdot 4} +\frac{1}{4\cdot 5} +\frac{1}{5\cdot 6} +\frac{1}{6\cdot 7} +\frac{1}{7\cdot 8} +\frac{1}{8\cdot 9} +\frac{1}{9\cdot 10}\)

  5. x + 2x + … + 10x = 165 теңдеуін шешіңіз:

  6. Теңдеуді шешіңіз: 1 + 7 + 13 + ... + x = 280

  7. Қосындыны табыңыз: 1 - 3 + 32 - 33 + … -35

  8. 602 - 592 + 582 - 572 + ... - 32 + 22 - 12 қосындысын табыңыз:

Тақырыптың тесті