05. Геометриялық прогрессия

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Геометриялық прогрессия (bn) bn = 5n-1 формуласымен берілген. Бірінші мүшесін және еселігін табыңыз:

  2. Erep (bn)-геометриялық прогрессия және b2 = -18, b5 = -144 болса, онда q = ?

  3. Геометриялық прогрессияның алғашқы жеті мүшесінің қосындысын табыңыз, егер b1 = -4, q = 3 болса.

  4. Геометриялық прогрессияда b1 = 3, q = 2 болса, b20 қандай санмен аяқталады?

  5. Геометриялық прогрессияда b1 = -0,3 және b2 = -0,6. Ең алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табыңыз:

  6. Erep геометриялық прогрессияның алғашқы алты мүшесінің қосындысы 1820, еселігі 3-ке тең болса, бірінші мүшесі мен бесінші мүшелердің қосындысын табыңыз:

  7. Геометриялық прогрессияның бірінші мүшесі 512, n-ші мүшесі 1-ге тең және алғашқы n мүшесінің қосындысы 1023-ке тең. Мүшелерінің саны мен еселігін табыңыз:

  8. Erep b1 = 5, q = 3, Sn = 200 болса, геометриялық прогрессияның мүшелерінің саны:

  9. Геометриялық прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз, егер в2 - в1 = -4, вз - в1 = 8 болса.

  10. Геометриялық прогрессия алты мүшеден тұрады. Осы геометриялық прогрессияның алғашқы бес мүшесінің қосындысын табыңыз, егер алғашқы үш мүшесінің қосындысы 112, ал соңғы үш мүшесінің қосындысы 14 болса

Тақырыптың тесті