02. Сызықтық теңдеулер жүйесі

Математика

Тақырыптың тесті
Конспект
Конспект сұрақтар
  1. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{l} {5x+y=20} \\ {2x-y=1} \end{array}\right. \)

  2. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{l} {10x+13y=-193} \\ {4x-5y=35} \end{array}\right. \)

  3. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{l} {\frac{2x-y}{3} -\frac{x-2y}{2} =\frac{3}{2} } \\ {\frac{2x+y}{2} -\frac{x+2y}{3} =\frac{1}{3} } \end{array}\right. \)

  4. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{l} {x+2y=5} \\ {-x+7y=13} \end{array}\right. \)

  5. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: \(\left\{\begin{array}{l} {2x+13y+30=0} \\ {3x+12y+30=0} \end{array}\right. \)

  6. x-ті табыңыз: \(\left\{\begin{array}{l} {36x-3y-39=0} \\ {37x+2y-35=0} \end{array}\right. \)

  7. x-ті табыңыз: \(\left\{\begin{array}{l} {19x+5y-5=0} \\ {11x-3y+3=0} \end{array}\right. \)

  8. x-ті табыңыз: \(\left\{\begin{array}{l} {3x-9y+21=0} \\ {4x-2y+8=0} \end{array}\right. \)

  9. x-ті табыңыз: \(\left\{\begin{array}{l} {13x+4y+17=0} \\ {12x-3y+9=0} \end{array}\right. \)

  10. x-ті табыңыз: \(\left\{\begin{array}{l} {3x+7y-3=0} \\ {7x+9y-7=0} \end{array}\right. \)

Тақырыптың тесті